Gaat je voorkeur uit naar persoonlijk contact? Kom dan naar ons hoofdkantoor, bezoek één van onze ANVR reisbureaus of neem contact op met één van onze mobiele reisagenten.

Adres:
Ervaar Reizen
Kelvinstraat 1
6003DH Weert
+31 (0)495-456615
contact@ervaarreizen.nl

Aangesloten reisbureaus:
Reisburo Schoenmaeckers
Limburg Travel
Kupers Reisinfo
Mobielreisadvies.nl
Van der Biesen reisburo

De consumentenvoorwaarden met daarin de reisvoorwaarden, boekingsvoorwaarden, calamiteitenfonds garantieregeling en stichting garantiefonds reisgelden regeling vind je hier.

Zekerheden 
Ervaar Jongerenreizen is onderdeel/handelsnaam van Reisburo Schoenmaeckers en in Nederland aangesloten bij de ANVR (Algemene Vereniging van Reisondernemingen), de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De reis- en boekingsvoorwaarden die wij als ANVR-reisonderneming hanteren zijn overeengekomen met de Consumentenbond. U profiteert daardoor van eerlijke voorwaarden, kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Al onze reizen worden uitgevoerd door Topdeck Travel of Contiki.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. De SGR Garantieregeling is van toepassing. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die is bij SGR is aangesloten, aanspraak maken op de garantieregeling indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl/garantieregeling.

Wij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF). U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. De garantieregeling van het calamiteitenfonds is van toepassing. U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het CF indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor ook www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van deze vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden en ervaarjongerenreizen.nl/algemene-voorwaarden/

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Ervaar Jongerenreizen/ Reisburo Schoenmaeckers (KvK nr. 14086338) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Verzekeringen
Wij adviseren u om goed verzekerd op reis te gaan. Ervaar Jongerenreizen sluit haar verzekeringen af bij Allianz Global Assistance. Voor het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering en/of reisverzekering kunt u bij ons terecht.

Ervaar Jongerenreizen, onderdeel van Reisbureau Schoenmaeckers Limburg BV, hecht veel waarde aan vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer je gegevens aan Ervaar Jongerenreizen verstrekt, vallen jouw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die jij invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of jou in de toekomst over reisproducten te informeren. Tijdens het boekingsproces wordt gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er vanuit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens
Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Ervaar Jongerenreizen verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens wilt, kun je dit doen via contact@ervaarreizen.nl.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: contact@ervaarreizen.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Keer daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 19-05-2017

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Ervaar Jongerenreizen, onderdeel van Reisbureau Schoenmaeckers Limburg BV, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Ervaar Jongerenreizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright
Alle rechten berusten bij Ervaar Jongerenreizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Ervaar Jongerenreizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Ervaar Jongerenreizen, onderdeel van Reisbureau Schoenmaeckers Limburg BV, maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Plaatsen van niet functionele cookies
Wij maken geen gebruik van niet functionele cookies.

Blokkeren van cookies
Wanneer je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser met bijv. een extensie aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Wanneer je cookies blokkeert, kun je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen je graag verder wanneer je vragen of opmerkingen hebt: contact@ervaarreizen.nl.